ISO 45001:2018

Συστήμα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 45001:2018

Το ISO 45001:2018 είναι το πρώτο παγκόσμιο διεθνές πρότυπο για την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια. Αντικαθιστά το OHSAS 18001:2007 και αναπτύχθηκε με στόχο την αντιμετώπιση των κινδύνων για την Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων και την μείωση της επικινδυνότητας.

Ένα Σύστημα Διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 45001:2018 διαμορφώνει την πολιτική Υ&Α της επιχείρησης, διευκολύνει τη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με την επιχειρηματική της δραστηριότητα και οργανώνει τις δραστηριότητες της επιχείρησης στην κατεύθυνση της συνεχούς βελτίωσης των συνθηκών Υ&Α.

Το πρότυπο ISO 45001:2018 ακολουθεί τη Δομή Υψηλού Επιπέδου (HLS) με στόχο τη διευκόλυνση της ανάπτυξης ενός αποτελεσματικού συνολικού λειτουργικού συστήματος διαχείρισης, ενώ είναι συμβατό και ενσωματώνεται εύκολα με τα άλλα συστήματα διαχείρισης, όπως για την ποιότητα (ISO 9001:2015) ή την περιβαλλοντική διαχείριση (ISO 14001:2015), αξιοποιώντας την προσέγγιση αντιμετώπισης των απειλών και αξιοποίησης των ευκαιριών στο πλαίσιο λειτουργίας σε πιο στενή διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Που εφαρμόζεται;

Το πρότυπο ISO 45001:2018 εφαρμόζεται σε όλους τους τύπους εταιρειών, επιχειρήσεων και οργανισμών ανεξάρτητα από το μέγεθος και τη δραστηριότητά τους.

Πλεονεκτήματα:
 • Μείωση του αριθμού, της έκτασης και της σοβαρότητας εργασιακών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.
 • Μείωση του χαμένου χρόνου από εργασιακά ατυχήματα με παράλληλη αύξηση της παραγωγικότητας της επιχείρησης.
 • Συστηματική προσέγγιση στην εκτίμηση επικινδυνότητας και διαχείριση κινδύνων και δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος στον χώρο της εργασίας.
 • Καλύτερες συνθήκες εργασίας και βελτιωμένο ηθικό του προσωπικού.
 • Αυξημένη αξιοπιστία από την απόκτηση πιστοποίησης ενός συστήματος διαχείρισης υγείας και ασφάλειας από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης.
 • Ελαχιστοποίηση ή εξάλειψη της πιθανότητας νομοθετικών παραβάσεων.
 • Απόλυτη συμβατότητα με άλλα πρότυπα ποιότητας.
 • Ικανότητα αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών.
 • Δυνατότητα ανταγωνισμού με μεγαλύτερες επιχειρήσεις ή ξένες επιχειρήσεις του ίδιου τομέα.
 • Αύξηση εμπιστοσύνης και φερεγγυότητας της επιχείρησης σε θέματα Υ&Α.
 • Γρήγορη εκτέλεση διορθωτικών ενεργειών.
 • Καθορισμός υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων σε όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό.
Μεθοδολογία:

Κατά την ανάληψη έργου ανάπτυξης συστήματος Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας  από τη ISOEXPERTS ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:

 • Αναγνώριση και καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του Οργανισμού / Επιχείρησης ως προς την Εργασιακή Υγεία και Ασφάλεια όπως αυτή ορίζεται από νομοθετικές και άλλες απαιτήσεις.
 • Αρχική ανάλυση των δραστηριοτήτων του Οργανισμού / Επιχείρησης με σκοπό την αναγνώριση, καταγραφή και κατάταξη των κινδύνων έκθεσης ανάλογα με την επικινδυνότητά τους και την πιθανότητα να συμβούν.
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός του Συστήματος Διαχείρισης Εργασιακής Υγείας και Ασφάλειας.
 • Ανάπτυξη της απαιτούμενης τεκμηρίωσης λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της Αρχικής Ανάλυσης και την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των νομοθετικών και άλλων απαιτήσεων.
 • Σύνδεση των εν λόγω διαδικασιών με αυτές του Συστήματος Ποιότητας (εφόσον υπάρχει).
 • Εκπαίδευση και υποβοήθηση των εργαζομένων για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Εργασιακής Υγείας και Ασφάλειας.
 • Υποβοήθηση για την σύνταξη Προγράμματος Υγείας και Ασφάλειας όπου καθορίζονται οι στόχοι του Οργανισμού / Επιχείρησης.
 • Διενέργεια επιθεωρήσεων και την αναγνώριση σημείων μη συμμόρφωσης.
 • Εισήγηση για διορθωτικές ενέργειες και παρακολούθηση της εφαρμογής των.
 • Υποστήριξη του Οργανισμού / Επιχείρησης κατά την επιθεώρηση του Φορέα Πιστοποίησης.
Σημαντική διευκρίνιση:

Καθορίστηκε τριετής μεταβατική περίοδος για τη μετάβαση της πιστοποίησης από το OHSAS 18001:2007 στο ISO 45001:2018 η οποία και λήγει στις 11 Μαρτίου 2021.

Την ημερομηνία αυτή όλα τα πιστοποιητικά που εκδόθηκαν σύμφωνα με το BS OHSAS 18001 θα καταστούν άκυρα.