Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ιδιωτικές επιχειρήσεις & οργανισμούς

Iso Experts Team

ISO 9001:2015

Ενσωματώνει καλές πρακτικές για τη διαχείριση της ποιότητας και τη βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας των οργανισμών & επιχειρήσεων.

ISO 14001:2015

Τo πρότυπο ISO 14001:2004 είναι διεθνές πρότυπο για την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε οποιονδήποτε οργανισμό.

ISO 22000:2005

Προδιαγράφει τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων προκειμένου οι εταιρείες να διασφαλίσουν την ασφάλεια των τροφίμων.

ISO 18001:2007

Aφορά την ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία με στόχο την αντιμετώπιση των κινδύνων για την Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων.

Κατάρτηση και επαγγελματισμός0%

Μακρόχρονη εμπειρία0%

Υπευθυνότητα προτάσεων & συμβουλών0%

Δεσμευτικό μας κριτήριο είναι η ικανοποίηση των απαιτήσεων/αναγκών των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων