Εθνικός Κλιματικός Νόμος και ISO 50001

Εθνικός Κλιματικός Νόμος 4936 – Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

 

Σκοπός

Ο «Εθνικός Κλιματικός Νόμος», έχει ως σκοπό τη δημιουργία ενός συνεκτικού πλαισίου για τη βελτίωση της προσαρμοστικής ικανότητας και της κλιματικής  ανθεκτικότητας της χώρας και τη διασφάλιση της σταδιακής μετάβασής της στην κλιματική ουδετερότητα έως το έτος 2050, με τον πλέον περιβαλλοντικά βιώσιμο, κοινωνικά δίκαιο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο.

Αντικείμενο

Με τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο θεσπίζονται μέτρα και πολιτικές για την προσαρμογή της χώρας στην κλιματική αλλαγή με το μικρότερο δυνατό κόστος και τη διασφάλιση της πορείας απανθρακοποίησης (σταδιακής εξάλειψης της χρήσης ορυκτών καυσίμων σε όλους τους τομείς της οικονομίας) έως το έτος 2050. Αυτοί οι στόχοι επιτυγχάνονται μέσω:

  • Δεικτών παρακολούθησης της προόδου τους
  • Διαδικασιών αξιολόγησης και αναπροσαρμογής τους
  • Πρόσθετων μέτρων για το μετριασμό των εκπομπών από την ηλεκτροπαραγωγή, τον κτιριακό τομέα, τις μεταφορές και τις επιχειρήσεις.

Σε εναρμόνιση με τα παραπάνω, η εφαρμογή του προτύπου ISO 50001 οδηγεί σε μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων καθώς και των εκπομπών των οργανισμών, συμμορφώνοντάς τους τελικά με τις ειδικές ενεργειακές απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας ISO 50001:2018

Τι είναι;

Το ISO 50001:2018 είναι το πρώτο παγκόσμιο Πρότυπο Διαχείρισης Ενέργειας. Το πρότυπο βασίζεται στη μεθοδολογία της αρχής του Deming «Σχεδιάζω-Εκτελώ-Ελέγχω-Βελτιώνω» και απαιτεί, πέραν των συστημικών προδιαγραφών, κυρίως τα παρακάτω:

  • την καθιέρωση κατάλληλης ενεργειακής πολιτικής
  • τον προσδιορισμό των ενεργειακών πλευρών/αναγκών και εντοπισμό ευκαιριών ενεργειακής βελτίωσης
  • τον προσδιορισμό των νομικών και άλλων απαιτήσεων αναφορικά με τις ενεργειακές πλευρές του οργανισμού
  • τον καθορισμό συγκεκριμένων αντικειμενικών σκοπών και στόχων αναφορικά με την αποδοτική χρήση ενέργειας, η υλοποίηση των οποίων ολοκληρώνεται με την εφαρμογή προγραμμάτων συστηματικής διαχείρισης της ενέργειας
  • την καθιέρωση οργανωτικής δομής για μια αποτελεσματική εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας.

Ένα Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας ISO 50001:2018 μπορεί να εφαρμοστεί και να πιστοποιηθεί από όλες τις κατηγορίες οργανισμών, ανεξάρτητα από το αντικείμενό τους, το προϊόν ή την υπηρεσία που παρέχουν.

Το προσωπικό της ISOEXPERTS με γνώμονα την μακρόχρονη εμπειρία έχει αποκτήσει εξειδικευμένη γνώση στην ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 14001:2015.

Η ISOEXPERTS δραστηριοποιείται στον χώρο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα  πρότυπα ISO 9001:2015,  ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 και ISO 27001:2013 για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης και επεξεργασίας εγγράφων και δεδομένων, επιθυμώντας να εξασφαλίσει  την ποιότητα των υπηρεσιών της και την αξιοπιστία σε θέματα διαχείρισης πληροφοριών.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία.

210 300 70 64

Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας για να σας ενημερώσουμε για το ISO 50001

    Ενδιαφέρομαι για