Η ISOEXPERTS δραστηριοποιείται στον χώρο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 και ISO 27001:2013 για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης και επεξεργασίας εγγράφων και δεδομένων, επιθυμώντας να εξασφαλίσει την ποιότητα των υπηρεσιών της και την αξιοπιστία σε θέματα διαχείρισης πληροφοριών.
Απασχολεί επιστημονικό προσωπικό που απαρτίζεται από ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ (Μηχανολόγοι – Πολιτικοί – Χημικοί Μηχανικοί), ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΥΣ και ΝΟΜΙΚΟΥΣ οι οποίοι διαθέτουν την ανάλογη επαγγελματική εμπειρία και πιστοποιημένη εκπαίδευση.

Το Προσωπικό της ISOEXPERTS έχει ολοκληρώσει πλήθος μελετών σε Συστήματα Διαχείρισης (9001, 14001, 22000, 45001, 27001, 22301, 17100, 13485, 39001) τα τελευταία έτη σε όλους σχεδόν τους κλάδους, αποτελώντας τον ιδανικό σύμμαχο των επιχειρήσεων, στην προσπάθεια τους να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Επιπλέον η ISOEXPERTS διαθέτει:

 • Πιστοποιημένους συνεργάτες σε θέματα Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer -DPO),
 • Νομικό τμήμα με εξειδίκευση στην προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR) Σύμβουλους οι οποίοι έχουν υλοποιήσει πλήθος μελετών εγκατάστασης συστημάτων ασφάλειας πληροφοριών και GDPR.
 • Εξειδικευμένους Νομικούς και Συμβούλους για την παροχή υπηρεσιών Υ.Π.Π.Α. (Υπεύθυνος παραλαβής και παρακολούθησης Αναφορών)

Υπηρεσίες

Η ISOEXPERTS παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανάπτυξης και εφαρμογής των παρακάτω προτύπων:

 • Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015
 • Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας της εργασίας ISO 45001:2018
 • Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015
 • Συστήματα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000:2018 – πιστοποίηση HACCP – BRC – IFS – FSSC
 • Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001:2013
 • Σύστημα Διαχείρισης στην προστασία δεδομένων ISO 27701:2019
 • Σύστημα Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής IT – ISO 20000-1
 • Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας ISO 39001:2012
 • Σύστημα Διαχείρισης Υπηρεσιών Μετάφρασης ISO 17100:2015
 • Συστήματα Διαχείρισης για ιατροτεχνολογικά προϊόντα 13485:2016ΚΥΑ 1348
 • Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας ISO 50001
 • Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας ISO 37001:2016
 • Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας ISO 22301:2012
 • Σύστημα Διαχείρισης για εταιρίες Καλλυντικών ISO 22716:2007
 • Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Εφοδιαστικής Αλυσίδας ISO 28001:2007
 • Σύστημα Διαχείρισης εγκαταστάσεων ISO 41001:2018
 • ΕΛΟΤ 1435:2009 – Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας Εταιρειών Επικοινωνίας
 • ΕΛΟΤ 1439:2013 – Σύστημα Διαχείρισης Προσβασιμότητας ΑΜΕΑ
 • Σύστημα Διαχείρισης Βιωσιμότητας στην διαχείριση εκδηλώσεων ISO 20121:2012
 • Σύστημα Διαχείρισης ηθικής παρενόχλησης WCP-8001
 • Συστήματα Βιώσιμης Ανάπτυξης – Κοινωνικής Ευθύνης SMETA-SEDEX
 • Υπηρεσίες Συμμόρφωσης σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR)
 • Υπηρεσίες DPO (Data Protection Officer)

Το προσωπικό της ISOEXPERTS με γνώμονα την μακρόχρονη εμπειρία έχει αποκτήσει εξειδικευμένη γνώση ανά κλάδο. Φιλοσοφία μας είναι να αναπτύσσουμε μακροχρόνιες σχέσεις που είναι αμοιβαίως συμφέρουσες. Επιπλέον τα συστήματα διαχείρισης που αναπτύσσουμε προσαρμόζονται στα δεδομένα λειτουργίας της επιχείρησης του πελάτη με σκοπό την ελάχιστη επιβάρυνση του υπάρχων τρόπου λειτουργίας. Κατανοούμε ότι κάθε πελάτης μας έχει συγκεκριμένες και ιδιαίτερες επιχειρησιακές και λειτουργικές ανάγκες και αντιμετωπίζεται αναλόγως.

Μόνιμη φιλοδοξία της ISOEXPERTS είναι η παροχή ενός πραγματικά υψηλού επιπέδου συμβουλευτικών υπηρεσιών στις επιχειρήσεις και οργανισμούς βασισμένη:

 • Στην υψηλή επιστημονική και επαγγελματική στάθμη του προσωπικού της.
 • Στην μακρόχρονη εμπειρία των στελεχών της.
 • Στην υπευθυνότητα των προτάσεων και συμβουλών της.