ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Δεσμευτικό κριτήριο είναι η ικανοποίηση των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων της

Η ISO EXPERTS δραστηριοποιείται στον χώρο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα  πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 27001:2013 για την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων, επιθυμώντας να εξασφαλίσει  την ποιότητα των υπηρεσιών της και την αξιοπιστία σε θέματα διαχείρισης πληροφοριών.

Απασχολεί επιστημονικό προσωπικό που  απαρτίζεται από ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ (Μηχανολόγοι – Πολιτικοί – Χημικοί Μηχανικοί) & ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ, οι οποίοι διαθέτουν την ανάλογη επαγγελματική εμπειρία και πιστοποιημένη εκπαίδευση.

 

Το Προσωπικό της ISO EXPERTS έχει ολοκληρώσει πλήθος μελετών σε Συστήματα Διαχείρισης (iso 9001, 14001, 22000, 18001) τα τελευταία έτη σε όλους σχεδόν τους κλάδους, αποτελώντας  τον ιδανικό σύμμαχο των επιχειρήσεων, στην προσπάθεια τους  να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Όραμα

ΌΡΑΜΑ της ISO EXPERTS είναι η παροχή βέλτιστων ποιοτικά και τεχνικά υπηρεσιών συμβούλου μέσα από μία σχεδιασμένη πορεία, όπου δεσμευτικό κριτήριο είναι η ικανοποίηση των απαιτήσεων / αναγκών των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων – πελατών της.

Γιατί εμάς

Το προσωπικό της ISO EXPERTS με γνώμονα την μακρόχρονη εμπειρία έχει αποκτήσει εξειδικευμένη γνώση ανά κλάδο. Φιλοσοφία μας είναι να αναπτύσσουμε μακροχρόνιες σχέσεις που είναι αμοιβαίως συμφέρουσες. Επιπλέον τα συστήματα διαχείρισης που αναπτύσσουμε προσαρμόζονται στα δεδομένα λειτουργίας της επιχείρησης του πελάτη με σκοπό την ελάχιστη επιβάρυνση του  υπάρχων τρόπου λειτουργίας.  Κατανοούμε ότι κάθε πελάτης μας έχει συγκεκριμένες και ιδιαίτερες επιχειρησιακές και λειτουργικές ανάγκες και αντιμετωπίζεται αναλόγως.

 

Μόνιμη φιλοδοξία της ISO EXPERTS είναι η παροχή ενός πραγματικά υψηλού επιπέδου συμβουλευτικών υπηρεσιών στις επιχειρήσεις και οργανισμούς βασισμένη:

  • Στην υψηλή επιστημονική και επαγγελματική στάθμη του προσωπικού της.
  • Στην μακρόχρονη εμπειρία των στελεχών της.
  • Στην υπευθυνότητα των προτάσεων και συμβουλών της.

Η ISO EXPERTS συνεργάζεται με αξιόπιστες επιχειρήσεις στο χώρο της ποιότητας και με αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης των έργων που αναλαμβάνει να αναπτύξει.

 

Επιπλέον η εταιρεία επιθυμώντας να εξασφαλίσει  την ποιότητα των υπηρεσιών της και την αξιοπιστία σε θέματα διαχείρισης πληροφοριών είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα  πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 27001:2013 για την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων.

ISO 9001:2015

Ενσωματώνει καλές πρακτικές για τη διαχείριση της ποιότητας και τη βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας των οργανισμών & επιχειρήσεων.

ISO 14001:2015

Τo πρότυπο ISO 14001:2015 είναι διεθνές πρότυπο για την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε οποιονδήποτε οργανισμό.

ISO 22000:2005

Προδιαγράφει τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων προκειμένου οι εταιρείες να διασφαλίσουν την ασφάλεια των τροφίμων.

ISO 18001:2007

Aφορά την ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία με στόχο την αντιμετώπιση των κινδύνων για την Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων.