Σχήμα Πιστοποίησης WCP-8001:2020

Τι είναι:

Το Σχήμα Πιστοποίησης WCP-8001:2020 έχει σκοπό να επιβεβαιώνει ότι ένα Οργανισμός έχει την δυνατότητα και την κατάλληλη μεθοδολογία να αναγνωρίζει, προλαμβάνει και αντιμετωπίζει φαινόμενα σχετικά με

 • την σεξουαλική παρενόχληση
 • εργασιακό εκφοβισμό
 • άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας
 • την απομόνωση
 • προσβολών και
 • άλλων ηθικών παρενοχλήσεων

που μπορεί να εκδηλωθούν εντός του εργασιακού περιβάλλοντος.

Σε ποιους απευθύνεται:

To Σχήμα Πιστοποίησης απευθύνεται σε όλους τους οργανισμούς που ενδιαφέρονται να αποτρέψουν την εκδήλωση εντός του εργασιακού τους περιβάλλοντος, συμβάντων, σεξουαλικής παρενόχλησης, εργασιακού εκφοβισμού, ψυχολογικής βίας και άλλων ενεργειών ηθικής παρενόχλησης κατά του προσωπικού τους.

Συνθήκες και Πρότυπα

Για την ανάπτυξη του Σχήματος Πιστοποίησης ελήφθησαν υπόψη

 • η Συνθήκη C190 του ILO “C190 -Violence and Harassment Convention, 2019” και
 • το πρότυπο SA 8000 Social Accountability και ειδικά το κεφάλαιο 5 “Διακρίσεις (Discrimination)” και το κεφάλαιο 6 “Πειθαρχικές Πρακτικές ( Disciplinary Practices)”.
Οφέλη – πλεονεκτήματα από την εφαρμογή του WCP-8001:2020:

Μερικά από τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει ένας οργανισμός που θα επιλέξει να πιστοποιηθεί σύμφωνα με το Σχήμα Πιστοποίησης είναι:

 • Προστατεύει τους εργαζόμενους του
 • Αυξάνει το κύρος του
 • Βελτιώνει την εικόνα του τόσο έναντι των εργαζομένων, συνεργατών όσο και της Κοινωνίας
 • Προσελκύει ικανούς εργαζόμενους που εκτιμούν τις πολιτικές κατά της σεξουαλικής και ηθικής παρενόχλησης
 • Αποφεύγει την δυσφήμηση του οργανισμού
 • Αποφεύγει νομικές επιπλοκές
 • Αποφεύγει την κατακύρωση διοικητικών προστίμων από τις Αρχές (Σ.ΕΠ.Ε)
Μεθοδολογία εφαρμογής

Κατά την ανάληψη έργου ανάπτυξης συστήματος WCP-8001:2020 από την ISO EXPERTS ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:

 • Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης του Οργανισμού / Επιχείρησης.
 • Στρατηγικός σχεδιασμός του Συστήματος.
 • Ανάπτυξη της απαιτούμενης τεκμηρίωσης (Σύστημα Πολιτικών, Διαδικασιών και Πρακτικών, με σκοπό να διαχειρίζεται συμβάντα αυτού του τύπου).
 • Υποβοήθηση του προσωπικού του Οργανισμού / Επιχείρησης για την εφαρμογή του Συστήματος.
 • Παρακολούθηση της εφαρμογής.
 • Διενέργεια επιθεωρήσεων και την αναγνώριση στοιχείων μη-συμμόρφωσης.
 • Εισήγηση για διορθωτικές ενέργειες και την παρακολούθηση της εφαρμογής των.
 • Υποστήριξη του Οργανισμού / Επιχείρησης κατά την επιθεώρηση του Φορέα Πιστοποίησης

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα

  Ενδιαφέρομαι για