Υποχρέωση Εφαρμογής ISO 37001 για την ένταξη στο Μητρώο Προμηθευτών της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ)

Τον Φεβρουάριο του 2024, η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ) ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Προμηθευτών (βάσει του άρθρου 10 του Ν.4865/2021, Α’ 238) για όλους τους προμηθευτές: α) ιατροτεχνολογικών προϊόντων, β) ειδών ειδικής διατροφής, γ) εξοπλισμού και δ) λοιπών υπηρεσιών, που συναλλάσσονται με το δίκτυο της δημόσιας υγείας και γενικά με τους φορείς του άρθρου 7 του Ν.4865/2021.

Κατά τη διαδικασία δημιουργίας της αίτησης για την ένταξη στο Μητρώο Προμηθευτών οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να παρέχουν ως δικαιολογητικά, μεταξύ κάποιων νομιμοποιητικών, τις πιστοποιήσεις κατά τα πρότυπα ISO. Πιο συγκεκριμένα στην ανακοίνωση ορίζεται πως, πλέον των  πιστοποιήσεων κατά ISO 9001:2015 και ISO 13485:2016, θα πρέπει οι προμηθευτές να πιστοποιηθούν και κατά ISO 37001:2016 – Πρότυπο Διαχείρισης για την καταπολέμηση της Δωροδοκίας, εντός εννέα μηνών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης.

ISO 37001:2016 – Σύστημα Διαχείρισης κατά της δωροδοκίας

Τι είναι:

Το πρότυπο ISO 37001:2016 είναι ένα διεθνές πρότυπο το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις για τη θέσπιση, εφαρμογή, διατήρηση, αναθεώρηση και βελτίωση ενός συστήματος διαχείρισης για την καταπολέμηση της δωροδοκίας και τη συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία.

Οφέλη – πλεονεκτήματα από την εφαρμογή του ISO 37001

Η επιχείρηση που θα προχωρήσει στην εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης ISO 37001, θα αποκομίσει πολλαπλά οφέλη, μεταξύ των οποίων είναι:

  • Πρόληψη, εντοπισμός και αντιμετώπιση κινδύνων δωροδοκίας
  • Εταιρική αξία και αξιοπιστία
  • Αποφυγή περιπτώσεων δυσφήμισης από πιθανές περιπτώσεις δωροδοκίας
  • Βέλτιστες επιδόσεις
  • Συνεχής βελτίωση

Το προσωπικό της ISOEXPERTS με γνώμονα την μακρόχρονη εμπειρία έχει αποκτήσει εξειδικευμένη γνώση στο συγκεκριμένο πρότυπο.

Η ISOEXPERTS δραστηριοποιείται στον χώρο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα  πρότυπα ISO 9001:2015,  ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 22301 :2019 και ISO 27001:2013 για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης και επεξεργασίας εγγράφων και δεδομένων, επιθυμώντας να εξασφαλίσει  την ποιότητα των υπηρεσιών της και την αξιοπιστία σε θέματα διαχείρισης πληροφοριών.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία.

210 300 70 64

info@isoexperts.gr