ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 13485:2016 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Το Πρότυπο ISO 13485:2016 είναι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο σχεδιασμό, στην παραγωγή, στην εμπορία, στην εγκατάσταση και στην τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Το πρότυπο ISO 13485:2016 απευθύνεται σε Οργανισμούς και Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο κλάδο των Ιατροτεχνολογικών  Προϊόντων. Αναλυτικότερα εφαρμόζεται σε δραστηριότητες σχεδιασμού, παραγωγής, διάθεσης, εγκατάστασης, τεχνικής υποστήριξης και αποξήλωσης Ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης.

Η επιχείρηση που θα προχωρήσει στην εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης ISO 13485:2016, θα αποκομίσει πολλαπλά οφέλη, μεταξύ των οποίων είναι:

  • Περαιτέρω ικανοποίηση πελατών και ενδιαφερομένων μερών.
  • Φήμη και κύρος για την επιχείρηση.
  • Ασφαλή προϊόντα.
  • Συμμόρφωση με  νομοθετικές απαιτήσεις.
  • Βελτιωμένη ποιότητα υπηρεσιών / προϊόντων.

Το προσωπικό της ISOEXPERTS με γνώμονα την μακρόχρονη εμπειρία έχει αποκτήσει εξειδικευμένη γνώση στον συγκεκριμένο κλάδο.

Η ISOEXPERTS δραστηριοποιείται στον χώρο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα  πρότυπα ISO 9001:2015ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 και ISO 27001:2013 για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης και επεξεργασίας εγγράφων και δεδομένων, επιθυμώντας να εξασφαλίσει  την ποιότητα των υπηρεσιών της και την αξιοπιστία σε θέματα διαχείρισης πληροφοριών.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία.

 210 300 70 64

 info@isoexperts.gr