ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 22716:2007 ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Το Πρότυπο ISO 22716:2007 περιγράφει τις απαιτήσεις για την Εφαρμογή Κανόνων Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην  παραγωγή, την συσκευασία, τον έλεγχο, την αποθήκευση και την διανομή των Καλλυντικών Προϊόντων.

Το πρότυπο ενσωματώνει τους Κανόνες Ορθής Βιομηχανικής Παραγωγής (Good Manufacturing Practices), εστιάζοντας στην τεχνολογική υποδομή, τις διαχειριστικές διαδικασίες και τον ανθρώπινο παράγοντα.

Το πρότυπο απευθύνεται σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην  παραγωγή, την συσκευασία, τον έλεγχο, την αποθήκευση και την διανομή των Καλλυντικών Προϊόντων

Η επιχείρηση που θα προχωρήσει στην εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης ISO 22716:2007, θα αποκομίσει πολλαπλά οφέλη, μεταξύ των οποίων είναι:

  • Συμμόρφωση με τις νέες κανονιστικές απαιτήσεις.
  • Ασφάλεια καλλυντικών προϊόντων σε όλα τα στάδια.
  • Συνεχή βελτίωση των διεργασιών.
  • Ανταγωνιστικό πλεονέκτημά στην αγορά των καλλυντικών.
  • Διευκόλυνση εισαγωγής προϊόντων στην παγκόσμια αγορά των καλλυντικών.

Το προσωπικό της ISOEXPERTS με γνώμονα την μακρόχρονη εμπειρία έχει αποκτήσει εξειδικευμένη γνώση στον συγκεκριμένο κλάδο.

Η ISOEXPERTS δραστηριοποιείται στον χώρο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα  πρότυπα ISO 9001:2015 ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 και ISO 27001:2013 για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης και επεξεργασίας εγγράφων και δεδομένων, επιθυμώντας να εξασφαλίσει  την ποιότητα των υπηρεσιών της και την αξιοπιστία σε θέματα διαχείρισης πληροφοριών.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία.

 210 300 70 64

 info@isoexperts.gr