ΣΧΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ WCP-8001:2020 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 4808/2021

Σύμφωνα με τον Ν. 4808/2021 για την προστασία της εργασίας οι εργοδότες οφείλουν να λάβουν μέτρα για την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης. Οποιαδήποτε  συμπεριφορά που αποσκοπεί ή ενδέχεται να οδηγήσει σε σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική ή οικονομική βλάβη παραβιάζοντας την αξιοπρέπεια του προσώπου, συμπεριλαμβανόμενης της παρενόχλησης λόγω φύλου, και λαμβάνει χώρα στο χώρο της εργασίας, στις μετακινήσεις, αλλά και τις επικοινωνίες που σχετίζονται με αυτήν θεωρείται ότι εμπίπτει στην έννοια του εργασιακού εκφοβισμού.

Το σχήμα πιστοποίησης WCP-8001:2020 έχει σκοπό να επιβεβαιώνει ότι ένα Οργανισμός έχει την δυνατότητα και την κατάλληλη μεθοδολογία να αναγνωρίζει, προλαμβάνει και αντιμετωπίζει φαινόμενα σχετικά με:

 • την σεξουαλική παρενόχληση
 • εργασιακό εκφοβισμό
 • άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας
 • την απομόνωση προσβολών και άλλων ηθικών παρενοχλήσεων

που μπορεί να εκδηλωθούν εντός του εργασιακού περιβάλλοντος.

To Σχήμα Πιστοποίησης απευθύνεται σε όλους τους οργανισμούς που ενδιαφέρονται να αποτρέψουν την εκδήλωση εντός του εργασιακού τους περιβάλλοντος, συμβάντων, σεξουαλικής παρενόχλησης, εργασιακού εκφοβισμού, ψυχολογικής βίας και άλλων ενεργειών ηθικής παρενόχλησης κατά του προσωπικού τους.

Μερικά από τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει ένας οργανισμός που θα επιλέξει να πιστοποιηθεί σύμφωνα με το Σχήμα Πιστοποίησης είναι:

 • Προστατεύει τους εργαζόμενους του
 • Αυξάνει το κύρος του
 • Βελτιώνει την εικόνα του τόσο έναντι των εργαζομένων, συνεργατών όσο και της Κοινωνίας
 • Προσελκύει ικανούς εργαζόμενους που εκτιμούν τις πολιτικές κατά της σεξουαλικής και ηθικής παρενόχλησης
 • Αποφεύγει την δυσφήμηση του οργανισμού
 • Αποφεύγει νομικές επιπλοκές
 • Αποφεύγει την κατακύρωση διοικητικών προστίμων από τις Αρχές (Σ.ΕΠ.Ε)

Το προσωπικό της ISO EXPERTS με γνώμονα την μακρόχρονη εμπειρία έχει αποκτήσει εξειδικευμένη γνώση στον συγκεκριμένο κλάδο, παρέχοντας καθοδήγηση και υποστήριξη στην εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων.

Η ISO EXPERTS δραστηριοποιείται στον χώρο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα  πρότυπα ISO 9001:2015,  ISO 14001:2015, ISO 45001:20018 και ISO 27001:2013 για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης και επεξεργασίας εγγράφων και δεδομένων, επιθυμώντας να εξασφαλίσει  την ποιότητα των υπηρεσιών της και την αξιοπιστία σε θέματα διαχείρισης πληροφοριών.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε για οποιαδήποτε πληροφορία.

2103007064

Info@isoexperts.gr