ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001:2015 ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ

Το πρότυπο ISO 9001:2015 είναι ένα διεθνές πρότυπο που θέτει τις κατευθυντήριες γραμμές οργάνωσης ενός ξενοδοχείου ή μιας μονάδας ενοικιαζόμενων δωματίων σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του με σκοπό την διαρκή βελτίωση του.

Η  εγκατάσταση και πιστοποίηση του ISO 9001:2015  εμπίπτει στο προαιρετικά κριτήρια της νέας  διαδικασίας κατάταξης τουριστικών υποδομών και πριμοδοτείται με:

-100 μόρια στα Ξενοδοχεία σύμφωνα με την Υ.Α. αρ. 216 (ΦΕΚ 10/Β – 09/01/2015) 

-150 μόρια στα ΕΕΔΔ σύμφωνα με την Υ.Α. αρ. 21185 (ΦΕΚ 2840/Β-22/10/2014) 

Επιπλέον παρέχει οφέλη όπως:

  • Βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης και της παραγωγικότητας.
  • Εντοπισμός των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών.
  • Βελτίωση της ικανοποίησης του πελάτη.
  • Δημιουργία νέων ευκαιριών στην αγορά και τη διατήρηση του ήδη υπάρχοντος μεριδίου της αγοράς.
  • Δυνατότητα ανταγωνισμού με μεγαλύτερες επιχειρήσεις ή ξένες επιχειρήσεις του ίδιου τομέα.
  • Γρήγορη εκτέλεση διορθωτικών ενεργειών.
  • Αύξηση εμπιστοσύνης, φερεγγυότητας   και κύρους της επιχείρησης.
  • Καθορισμός  υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων σε όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό.

Το προσωπικό της ISOEXPERTS με γνώμονα την μακρόχρονη εμπειρία έχει αποκτήσει εξειδικευμένη γνώση στον συγκεκριμένο κλάδο.

Η ISOEXPERTS δραστηριοποιείται στον χώρο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα  πρότυπα ISO 9001:2015ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 και ISO 27001:2013 για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης και επεξεργασίας εγγράφων και δεδομένων, επιθυμώντας να εξασφαλίσει  την ποιότητα των υπηρεσιών της και την αξιοπιστία σε θέματα διαχείρισης πληροφοριών.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία.

 210 300 70 64

 info@isoexperts.gr