ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001:2015 ΣΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Το πρότυπο ISO 9001:2015 είναι ένα διεθνές πρότυπο που θέτει τις κατευθυντήριες γραμμές οργάνωσης της εταιρίας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του με σκοπό την διαρκή βελτίωση της.

Στον Νόμο 4025 αναφέρεται για τα διαγνωστικά εργαστήρια:

«Επιπρόσθετα υποχρεούται, εντός του ως άνω διαστήματος, να πιστοποιηθεί με αναγνωρισμένο σχετικό πρότυπο». 

Η αναφορά αυτή μπορεί να παραπέμπει σε πιστοποίηση  κατά ISO 9001:2015 ή σαν διαπίστευση κατά ISO 15189:2007.

Επιπλέον τα διαγνωστικά εργαστήρια που πιστοποιούνται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 αποσκοπούν σε οφέλη όπως:

  • Βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης και της παραγωγικότητας.
  • Εντοπισμός των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών και βελτίωση της ικανοποίησης του πελάτη.
  • Δημιουργία νέων ευκαιριών στην αγορά και τη διατήρηση του ήδη υπάρχοντος μεριδίου της αγοράς.
  • Δυνατότητα ανταγωνισμού με μεγαλύτερες επιχειρήσεις ή ξένες επιχειρήσεις του ίδιου τομέα.
  • Αύξηση εμπιστοσύνης, φερεγγυότητας   και κύρους της επιχείρησης.
  • Καθορισμός  υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων σε όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό.

Το προσωπικό της ISOEXPERTS με γνώμονα την μακρόχρονη εμπειρία έχει αποκτήσει εξειδικευμένη γνώση στον συγκεκριμένο κλάδο.

Η ISOEXPERTS δραστηριοποιείται στον χώρο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα  πρότυπα ISO 9001:2015ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 και ISO 27001:2013 για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης και επεξεργασίας εγγράφων και δεδομένων, επιθυμώντας να εξασφαλίσει  την ποιότητα των υπηρεσιών της και την αξιοπιστία σε θέματα διαχείρισης πληροφοριών.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία.

 210 300 70 64

 info@isoexperts.gr