ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 22000:2018 ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Το πρότυπο ISO 22000 προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για τη δημιουργία ενός Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων προκειμένου οι ξενοδοχειακές μονάδες να αποδείξουν την ικανότητα τους ως προς τον έλεγχο των κινδύνων και να διασφαλίσουν την ασφάλεια των τροφίμων.

Η  εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2018 εμπίπτει στα προαιρετικά κριτήρια της νέας  διαδικασίας κατάταξης ξενοδοχείων και πριμοδοτείται με 200 μόρια (κριτήριο 10.3) σύμφωνα με την Υ.Α. αρ. 216 (ΦΕΚ 10/Β – 09/01/2015). Εναλλακτικά η Βεβαίωση HACCP σύμφωνα με τις αρχές του Codex Alimentarius και τον Κανονισμό (ΕΚ) 852/2004  πριμοδοτείται με 100 μόρια για τα Ξενοδοχεία (κριτήριο 10.3).

Επιπλέον παρέχει οφέλη όπως:

  • Απόδειξη δέσμευσης ξενοδοχειακής μονάδας για την ασφάλεια των τροφίμων.
  • Δημιουργία συνθήκης εμπιστοσύνης με τα ενδιαφερόμενα μέρη.
  • Αναγνώριση και έλεγχο των σημείων σε εκείνες τις λειτουργίες από τις οποίες μπορεί να προκύψουν κίνδυνοι για τα τρόφιμα.
  • Διαβεβαίωση ύπαρξης προϊόντων υψηλών προδιαγραφών στους πελάτες της επιχείρησης.
  • Ισχυρή εταιρική εικόνα.
  • Αύξηση εμπιστοσύνης, φερεγγυότητας και κύρους της επιχείρησης καθώς το σήμα της Πιστοποίησης προσδίδει αναγνωρισιμότητα.
  • Καθορισμός  υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων σε όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό.
  • Πλήρης συμμόρφωση με την Κοινοτική Νομοθεσία.

Η τήρηση Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων  κατά το πρότυπο ΙSO 22000:2018 πείθει τον πελάτη εκ των προτέρων για το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Το προσωπικό της ISOEXPERTS με γνώμονα την μακρόχρονη εμπειρία έχει αποκτήσει εξειδικευμένη γνώση στον συγκεκριμένο κλάδο. Η ISOEXPERTS δραστηριοποιείται στον χώρο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα  πρότυπα ISO 9001ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 και ISO 27001 για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης και επεξεργασίας εγγράφων και δεδομένων, επιθυμώντας να εξασφαλίσει  την ποιότητα των υπηρεσιών της και την αξιοπιστία σε θέματα διαχείρισης πληροφοριών.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία.

210 300 70 64

 info@isoexperts.gr