ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 17100:2015 ΣΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Το Πρότυπο ISO 17100:2015 αντικατέστησε το Πρότυπο EN 15038:2006 και έχει σκοπό να θεσπίσει και να ορίσει τις απαιτήσεις για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών από τους παρόχους υπηρεσιών μετάφρασης.

Περιλαμβάνει την ουσιαστική διεργασία της μετάφρασης και κάθε άλλο συναφές ζήτημα που εμπλέκεται στην παροχή της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης της ποιότητας στην μετάφραση, και στην διόρθωση, επιμέλεια και αναθεώρηση της διαδικασίας.

Το πρότυπο απευθύνεται σε Οργανισμούς και Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο κλάδο των Μεταφράσεων – Διερμηνειών.

Η επιχείρηση που θα προχωρήσει στην εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης ISO 17100:2015, θα αποκομίσει πολλαπλά οφέλη, μεταξύ των οποίων είναι:

  • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.
  • Καθορισμός υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων σε όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό.
  • Διεύρυνση συνεργασιών με άλλους οργανισμούς που απαιτούν την εφαρμογή του Προτύπου.
  • Δημιουργία νέων ευκαιριών στην αγορά και τη διατήρηση του ήδη υπάρχοντος μεριδίου της αγοράς.
  • Αύξηση εμπιστοσύνης, φερεγγυότητας και κύρους της επιχείρησης.

Το προσωπικό της ISOEXPERTS με γνώμονα την μακρόχρονη εμπειρία έχει αποκτήσει εξειδικευμένη γνώση στον συγκεκριμένο κλάδο.

Η ISOEXPERTS δραστηριοποιείται στον χώρο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η Εταιρεία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα  πρότυπα ISO 9001:2015ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 και ISO 27001:2013 για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης και επεξεργασίας εγγράφων και δεδομένων, επιθυμώντας να εξασφαλίσει  την ποιότητα των υπηρεσιών της και την αξιοπιστία σε θέματα διαχείρισης πληροφοριών.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία.

 210 300 70 64

 info@isoexperts.gr