Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος και Πρότυπα ISO

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος έχει καθιερωθεί να γιορτάζεται στις 5 Ιουνίου. Αποτελεί το έναυσμα για την κινητοποίηση και την ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά ζητήματα. Στη σύγχρονη κοινωνία το περιβάλλον κατέχει κυρίαρχο ρόλο στις ζωές των ανθρώπων σε αντίθεση με παλαιότερα. Αυτός είναι και ο λόγος που δημιουργούνται εκστρατείες και κινήματα για την προστασία του.

 

Προκειμένου οι επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στις ανταγωνιστικές  απαιτήσεις της αγοράς με τρόπο, φιλικό προς το περιβάλλον, υιοθετούν τα πρότυπα ISO 9001 και ISO 14001, τα οποία αποτελούν διεθνή συστήματα και θέτουν τις κατευθυντήριες γραμμές ποιότητας και περιβαλλοντικής οργάνωσης μιας επιχείρησης σε όλα τα πεδία λειτουργίας της. Επιπρόσθετα το ISO 50001 στοχεύει στην διαχείριση της ενεργειακής απόδοσης της εταιρίας, ενώ παράλληλα εντοπίζει τις ευκαιρίες για συνεχή βελτίωση.

Οι εταιρείες που πιστοποιούνται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001, ISO 14001 και ISO 50001 αποκομίζουν οφέλη όπως:

  • Διατήρηση της ποιότητας  των παρεχόμενων υπηρεσιών και παραγόμενων προϊόντων σε συνδυασμό με την τήρηση των νομοθετικών απαιτήσεων και την ικανοποίηση των πελατών.
  • Εντοπισμός των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών.
  • Γρήγορη εκτέλεση διορθωτικών ενεργειών.
  • Αύξηση εμπιστοσύνης, φερεγγυότητας και κύρους της επιχείρησης.
  • Προστασία του περιβάλλοντος και Διαχείριση σχετικών κινδύνων.
  • Μείωση του κόστους διαχείρισης αποβλήτων και της απορρόφησης των φυσικών πόρων.
  • Απόκτηση περιβαλλοντικής ευθύνης και συνείδησης.
  • Ανάδειξη της περιβαλλοντικής ευαισθησίας της επιχείρησης και βελτίωση της δημόσιας εικόνας της.
  • Μείωση ενεργειακού κόστους.
  • Μείωση του κόστους.

Το προσωπικό της ISOEXPERTS με γνώμονα την μακρόχρονη εμπειρία έχει αποκτήσει εξειδικευμένη γνώση στον συγκεκριμένο κλάδο.

 

 

Η ISOEXPERTS  δραστηριοποιείται στον χώρο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα  πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 και ISO 27001:2013  για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης και επεξεργασίας εγγράφων και δεδομένων, επιθυμώντας να εξασφαλίσει  την ποιότητα των υπηρεσιών της και την αξιοπιστία σε θέματα διαχείρισης πληροφοριών.