OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008

Συστήματa Διαχείρισης Yγιεινής & Ασφάλειας σύμφωνα με τα Πρότυπa OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008

Τα πρότυπα OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 αφορούν την ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία με στόχο την αντιμετώπιση των κινδύνων για την Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων και την μείωση της επικινδυνότητας.

Ένα Σύστημα Διαχείρισης κατά τα πρότυπα OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 διαμορφώνει την πολιτική Υ&Α της επιχείρησης, διευκολύνει τη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με την επιχειρηματική της δραστηριότητα και οργανώνει τις δραστηριότητες της επιχείρησης στην κατεύθυνση της συνεχούς βελτίωσης των συνθηκών Υ&Α.

 

Το σύστημα διαχείρισης Υ&Α έχει την ίδια δομή με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001. Η σημαντική διαφορά που έχει το σύστημα Υ&Α είναι ότι απαιτεί τη διενέργεια της εκτίμησης επικινδυνότητας.

Που εφαρμόζεται;

Τα πρότυπα OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 εφαρμόζονται σε όλους τους τύπους εταιρειών, επιχειρήσεων και οργανισμών ανεξάρτητα από το μέγεθος και τη δραστηριότητά τους

Πλεονεκτήματα:

 • μείωση του αριθμού, της έκτασης και της σοβαρότητας εργασιακών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών
 • μείωση του χαμένου χρόνου από εργασιακά ατυχήματα με παράλληλη αύξηση της παραγωγικότητας της επιχείρησης
 • συστηματική προσέγγιση στην εκτίμηση επικινδυνότητας και διαχείριση κινδύνων και δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος στον χώρο της εργασίας.
 • καλύτερες συνθήκες εργασίας και βελτιωμένο ηθικό του προσωπικού
 • Αυξημένη αξιοπιστία από την απόκτηση πιστοποίησης ενός συστήματος διαχείρισης υγείας και ασφάλειας από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης.
 • ελαχιστοποίηση ή εξάλειψη της πιθανότητας νομοθετικών παραβάσεων
 • απόλυτη συμβατότητα με άλλα πρότυπα ποιότητας
 • Ικανότητα αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών
 • Δυνατότητα ανταγωνισμού με μεγαλύτερες επιχειρήσεις ή ξένες επιχειρήσεις του ίδιου τομέα.
 • Αύξηση εμπιστοσύνης και φερεγγυότητας της επιχείρησης σε θέματα Υ&Α.
 • Γρήγορη εκτέλεση διορθωτικών ενεργειών.
 • Καθορισμός υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων σε όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό

Μεθοδολογία:

Κατά την ανάληψη έργου ανάπτυξης συστήματος ποιότητας από τη ISO EXPERTS ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:

 • Aναγνώριση και καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του Οργανισμού / Επιχείρησης ως προς την Εργασιακή Υγεία και Ασφάλεια όπως αυτή ορίζεται από νομοθετικές και άλλες απαιτήσεις,
 • αρχική ανάλυση των δραστηριοτήτων του Οργανισμού / Επιχείρησης με σκοπό την αναγνώριση, καταγραφή και κατάταξη των κινδύνων έκθεσης ανάλογα με την επικινδυνότητά τους και την πιθανότητα να συμβούν,
 • στρατηγικός Σχεδιασμός του Συστήματος Διαχείρισης Εργασιακής Υγείας και Ασφάλειας,
 • ανάπτυξη της απαιτούμενης τεκμηρίωσης λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της Αρχικής Ανάλυσης και την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των νομοθετικών και άλλων απαιτήσεων,
 • σύνδεση των εν λόγω διαδικασιών με αυτές του Συστήματος Ποιότητας (εφόσον υπάρχει),
 • εκπαίδευση και υποβοήθηση των εργαζομένων για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Εργασιακής Υγείας και Ασφάλειας,
 • υποβοήθηση για την σύνταξη Προγράμματος Υγείας και Ασφάλειας όπου καθορίζονται οι στόχοι του Οργανισμού / Επιχείρησης,
 • διενέργεια επιθεωρήσεων και την αναγνώριση σημείων μη συμμόρφωσης,
 • εισήγηση για διορθωτικές ενέργειες και παρακολούθηση της εφαρμογής των,
 • υποστήριξη του Οργανισμού / Επιχείρησης κατά την επιθεώρηση του Φορέα Πιστοποίησης,
 • διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων και μετά την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Εργασιακής Υγείας και Ασφάλειας («συντήρηση»), για την διασφάλιση της ορθής εφαρμογής του και συνεχούς βελτίωσης του.

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα