ISO 22000:2005

Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων κατά ISO 22000:2005

Το πρότυπο ISO 22000 προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για τη δημιουργία ενός Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων προκειμένου οι οργανισμοί της αλυσίδας τροφίμων να αποδείξουν την ικανότητα τους ως προς τον έλεγχο των κινδύνων και να διασφαλίσουν την ασφάλεια των τροφίμων.

Η ασφάλεια των τροφίμων, αποτελεί πρωταρχικής σημασίας παράγοντα ποιότητας και αφορά την προστασία του καταναλωτή μέσω της παραγωγής τροφίμων τα οποία δεν θα προκαλέσουν βλάβη στην υγεία. Αποτελεί ηθική και νομική υποχρέωση της επιχείρησης τροφίμων καθώς και των δημοσίων αρχών, αλλά και πρωταρχικής σημασίας απαίτηση του καταναλωτή.

Που εφαρμόζεται;

Το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 εφαρμόζεται από οποιονδήποτε οργανισμό εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα στην αλυσίδα τροφίμων, είτε πρόκειται για οργανισμό που παράγει, επεξεργάζεται ή διαθέτει τρόφιμα ή ζωοτροφές, είτε πρόκειται για οργανισμό που παράγει υλικά ή εξοπλισμό που έρχεται σε επαφή με τρόφιμα ή παρέχει υπηρεσίες σε επιχειρήσεις τροφίμων.

Πλεονεκτήματα:

 • Απόδειξη δέσμευσής επιχείρησης για ασφάλεια τροφίμων.
 • δημιουργεί συνθήκες εμπιστοσύνης με τα ενδιαφερόμενα μέρη
 • αναγνώριση και έλεγχο των σημείων σε εκείνες τις λειτουργίες από τις οποίες μπορεί να προκύψουν κίνδυνοι για τα τρόφιμα
 • μείωση και εξάλειψη πιθανών ανακλήσεων προϊόντων και αντιδικιών
 • προστασία εμπορικού σήματος
 • αναγνώριση και εφαρμογή αποτελεσματικού ελέγχου και παρακολούθησης
 • Διαβεβαίωση ύπαρξης προϊόντων υψηλών προδιαγραφών στους πελάτες της επιχείρησης
 • Βοηθάει στη ανάπτυξη συστήματος άμυνας για την επιχείρηση, σε περίπτωση εκτάκτων καταστάσεων
 • Ισχυρή εταιρική εικόνα
 • Γρήγορη εκτέλεση διορθωτικών ενεργειών.
 • Αύξηση εμπιστοσύνης, φερεγγυότητας και κύρους της επιχείρησης.
 • Καθορισμός υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων σε όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό
 • Το σήμα της Πιστοποίησης προσδίδει αναγνωρισιμότητα και ευκολία διάθεσης των προϊόντων
 • Πλήρης συμμόρφωση με την Κοινοτική Νομοθεσία

Μεθοδολογία:

Κατά την ανάληψη έργου ανάπτυξης συστήματος ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 22000 από τη ISO EXPERTS ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:

 • Προσδιορισμός των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται με όλα τα στάδια παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης, διακίνησης και διανομής του τροφίμου,
 • αξιολόγηση των πιθανοτήτων εμφάνισης των κινδύνων και προσδιορισμός των προληπτικών μέτρων για τον έλεγχο τους,
 • καθορισμός των παραμέτρων που πρέπει να ελέγχονται σε κάθε Κρίσιμο Σημείο Ελέγχου,
 • μελέτη των κανονιστικών διατάξεων που διέπουν τα συγκεκριμένα κατά περίπτωση προϊόντα τροφίμου για τον καθορισμό των κρίσιμων ορίων, τα οποία πρέπει να ικανοποιούνται ώστε να διασφαλίζεται ότι κάθε Κρίσιμο Σημείο βρίσκεται υπό έλεγχο,
 • συγγραφή διαδικασιών για την εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης των Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου και των κρίσιμων ορίων τους,
 • ανάπτυξη διαδικασιών για τον καθορισμό των διορθωτικών ενεργειών που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση που κάποιο Κρίσιμο Σημείο Ελέγχου βρίσκεται εκτός των κρίσιμων ορίων του,
 • εγκατάσταση συστήματος αρχειοθέτησης,
 • ανάπτυξη διαδικασιών επαλήθευσης για την επιβεβαίωση της σωστής και αποτελεσματικής λειτουργίας του Συστήματος ISO 22000,
 • διενέργεια επιθεωρήσεων και η αναγνώριση σημείων μη συμμόρφωσης,
 • εισήγηση για διορθωτικές ενέργειες και παρακολούθηση της εφαρμογής των,
 • εκπαίδευση του προσωπικού του Οργανισμού / Επιχείρησης στο Σύστημα ISO 22000,
 • υποστήριξη του Οργανισμού / Επιχείρησης κατά την επιθεώρηση του Φορέα Πιστοποίησης (για την πιστοποίηση κατά ISO 22000, Codex Alimentarius κλπ).

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα