ISO 20121:2012

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Το πρότυπο ISO 20121 είναι ένα διεθνές πρότυπο που θέτει τις κατευθυντήριες γραμμές οργάνωσης ενός οργανισμού σχετικά με την βιώσιμη διαχείριση εκδηλώσεων / γεγονότων.

Η ανάπτυξη και η εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης σύμφωνα με το ISO 20121 αποτελεί απόδειξη της ικανότητας του οργανισμού να σχεδιάζει και να οργανώνει μια εκδήλωση ή ένα γεγονός σε όλα τα επίπεδα.

Το διεθνές Πρότυπο ISO 20121 είναι εφαρμόσιμο από όλους τους τύπους και τα μεγέθη οργανισμών και επιχειρήσεων που ασχολούνται με τον σχεδιασμό, τη διοργάνωση εκδηλώσεων και γεγονότων.

Οι κύριοι λόγοι για του οποίους δημιουργήθηκε το ISO 20121 είναι:

 • για να ενισχύσει τους οργανισμούς να σχεδιάζουν, να υλοποιούν, να διαχειρίζονται και να διοργανώνουν εκδηλώσεις (events) με τα κατάλληλα εργαλεία διαχείρισης
 • για να καλύψει τα θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση της αειφορίας και ρίσκου καθ’ όλο τον κύκλο διαχείρισης μιας εκδήλωσης
 • για να τεκμηριώσει ότι τα events αφήνουν πίσω τους μια θετική κληρονομιά και ένα θετικό αποτύπωμα
Οφέλη από την πιστοποίηση με ISO 20121:2012

Ο οργανισμός που θα προχωρήσει στην εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 20121:2012, θα αποκομίσει πολλαπλά οφέλη, μεταξύ των οποίων είναι:

 • Επίτευξη και διατήρηση της ποιότητας των υπηρεσιών/προϊόντων για την ικανοποίηση νομοθετικών απαιτήσεων, απαιτήσεων πελατών, κλπ μέσω διοικητικής προσέγγισης που είναι ευαίσθητη στην κοινωνία και το περιβάλλον.
 • Βελτίωση της απόδοσης του οργανισμού και της παραγωγικότητας του.
 • Μείωση των εισροών ενέργειας, της βελτίωσης της διαχείρισης αποβλήτων και της μείωση του κόστους που σχετίζεται με τις δραστηριότητές του Οργανισμού
 • Βελτίωση της ικανοποίησης των ενδιαφερομένων μερών.
 • Αύξηση εμπιστοσύνης, φερεγγυότητας και κύρους της επιχείρησης.
Μεθοδολογία:

Κατά την ανάληψη έργου ανάπτυξης Συστήματος Διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 20121:2012 από την ISO EXPERTS ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:

 • ΦΑΣΗ A: Ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης και προτάσεις για βελτιώσεις που είναι απαραίτητες για την προσαρμογή στις απαιτήσεις του ISO-20121.
 • ΦΑΣΗ B: Μελέτη, σχεδιασμός και συγγραφή του εγχειριδίου και των σχετικών διαδικασιών τεκμηριώσης.
 • ΦΑΣΗ Γ: Υποστήριξη στην πιλοτική εφαρμογή, προετοιμασία επιθεώρησης
 • ΦΑΣΗ Δ: Υποστήριξη της επιχείρησης μέχρι και την χορήγηση του πιστοποιητικού από φορέα.

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα