ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ
COVID-19(ANTICOVID-19)

Τα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί με την πανδημία του COVID-19 απαιτούν την λήψη αυστηρών μέτρων τόσο σε επίπεδο υγιεινής και ασφάλειας όσο και σε οργανωτικό επίπεδο για τις επιχειρήσεις με σκοπό την πρόληψη της εισροής ή της εξάπλωσης της νόσου του κορωνοϊού εντός αυτών ή σε επισκέπτες – πελάτες τους.

Τα οργανωτικά μέτρα και η συμμόρφωση με τα εκάστοτε υγειονομικά πρωτόκολλα δύναται να πιστοποιηθούν από Διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης.

Το προσωπικό της ISOEXPERTS με γνώμονα την επιστημονική κατάρτιση και την μακρόχρονη εμπειρία στον σχεδιασμό και ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης έχει αποκτήσει εξειδικευμένη γνώση στην υποστήριξη των επιχειρήσεων για την συμμόρφωση με τα υγειονομικά πρωτόκολλα και την λήψη των απαραίτητων οργανωτικών μέτρων.

Ανάλογα με την δραστηριότητα του πελάτη και το υγειονομικό πρωτόκολλο  που επιθυμεί να εφαρμόσει  υπάρχουν διαφορετικά τμήματα εντός της ISOEXPERTS αποτελούμενα από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.

Οι επιχειρήσεις που προχωρούν σε Πιστοποίηση συμμόρφωσης με τα υγειονομικά πρωτόκολλα κατά του COVID-19(AntiCovid-19) ανήκουν στους παρακάτω κλάδους:

  • Τουρισμός
  • Εστίαση
  • Εκπαιδευτικές μονάδες
  • Αθλητικά κέντρα, γυμναστήρια
  • Εταιρείες Φύλαξης, Καθαρισμού, Απολύμανσης
  • Μεταφορές Προσώπων

Εναλλακτικά δύναται επιχειρήσεις να πιστοποιήσουν συγκεκριμένες δραστηριότητες ή υποδομές (Π.χ Κολυμβητικές δεξαμενές, Χώροι εκδηλώσεων εντός καταλυμάτων κλπ).