ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ISO 39001:2012

Η οδική ασφάλεια αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα παγκόσμια προβλήματα. Ο μεγάλος αριθμός τροχαίων θανατηφόρων ατυχημάτων και το μεγάλο οικονομικό κόστος καθιστούν αναγκαία  την συνεχή έρευνα και προσπάθεια μείωσης αυτών. H οδική ασφάλεια αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα για την χώρα και την κοινωνία και απαιτεί την εκπόνηση σχεδίων και λήψη μέτρων για την ανάπτυξη της.

Μήπως η εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας ISO 39001:2012 από τις μεγάλες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς είναι το πρώτο βήμα για βελτίωση της κατάστασης;

Τι είναι το πρότυπο ISO 39001:2012:

Το Διεθνές Πρότυπο ISO 39001:2012 πιστοποιεί τη διαχείριση συστημάτων Οδικής Ασφάλειας . Αποτελεί εργαλείο βελτίωσης και οργάνωσης οργανισμών, περιγράφοντας  τις θεμελιώδεις απαιτήσεις ενός Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας, με σκοπό να μειωθούν δραστικά οι τραυματισμοί και οι θάνατοι που οφείλονται σε τροχαία ατυχήματα ή δυστυχήματα. Σκοπός του προτύπου είναι η μέγιστη δυνατή οδική ασφάλεια, μέσω του ελέγχου επί των μεταφορών και της ελαχιστοποίησης  των κινδύνων στο δρόμο.

Το πρότυπο απευθύνεται οριζοντίως σε Ιδιωτικούς ή Δημόσιους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες, άμεσα ή έμμεσα, επιβαρύνουν την οδική κυκλοφορία και ως εκ τούτου επηρεάζουν την Οδική Ασφάλεια, ανεξαρτήτως μεγέθους και οικονομικής δραστηριότητας.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Εταιρείες με Στόλο Οχημάτων.
 • Εταιρείες Logistics /Μεταφορών.
 • Εταιρείες Ταχυμεταφορών.
 • Εταιρείες Ταξί.
 • Εταιρείες τουριστικής φύσης.
 • Εταιρείες γενικά που μεταφέρουν κόσμο (ιδιωτικά εκπαιδευτήρια κτλ).

Η επιχείρηση που θα προχωρήσει στην εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης ISO 39001:2012, θα αποκομίσει πολλαπλά οφέλη, μεταξύ των οποίων είναι:

 • Μείωση – Πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και των σχετιζόμενων επιπτώσεων.
 • Συνεχής βελτίωση της επίδοσής της σε θέματα Διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας.
 • Εξοικονόμηση κόστους φθοράς εμπορευμάτων και οχημάτων.
 • Προστασία των ανθρώπινων ζωών.
 • Μείωση λειτουργικού κόστους μεταφοράς.
 • Περαιτέρω ικανοποίηση πελατών και ενδιαφερομένων μερών.
 • Φήμη και κύρος για την επιχείρηση.

Το επιστημονικό προσωπικό της ISOEXPERTS με γνώμονα την μακρόχρονη εμπειρία έχει αποκτήσει εξειδικευμένη γνώση στην ανάπτυξη και εφαρμογή του συγκεκριμένου πρότυπου.

Η ISOEXPERTS δραστηριοποιείται στον χώρο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η Εταιρεία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα  πρότυπα ISO 9001:2015ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 και ISO 27001:2013 για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης και επεξεργασίας εγγράφων και δεδομένων, επιθυμώντας να εξασφαλίσει  την ποιότητα των υπηρεσιών της και την αξιοπιστία σε θέματα διαχείρισης πληροφοριών.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία.

 210 300 70 64

 info@isoexperts.gr