ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ISO 22000:2005 ΣΤΟ ISO 22000:2018

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αναθεώρησης των προτύπων, ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) δημοσίευσε στις 18 Ιουνίου 2018 τη νέα έκδοση του προτύπου για την Ασφάλεια των τροφίμων: «ISO 22000:2018 Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων – Απαιτήσεις για τους οργανισμούς της αλυσίδας τροφίμων», η οποία αντικαθιστά την έκδοση του 2005. Πλέον, ακολουθώντας τη δομή των νέων αναθεωρημένων προτύπων (HLS), είναι πλέον αρκετά ποιο απλή η παράλληλή εφαρμογή του με άλλα πρότυπα όπως το ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018.

Καθορίστηκε τριετής μεταβατική περίοδος για τη μετάβαση της πιστοποίησης από το ISO 22000:2005 στο  ISO 22000:2018 η οποία και λήγει τον Ιούνιο 2021.

Το επιστημονικό προσωπικό της ISOEXPERTS με γνώμονα την μακρόχρονη εμπειρία έχει αποκτήσει εξειδικευμένη γνώση στην ομαλή μετάβαση στην νέα έκδοση του προτύπου.

Η ISOEXPERTS δραστηριοποιείται στον χώρο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα  πρότυπα ISO 9001:2015ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 και ISO 27001:2013 για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης και επεξεργασίας εγγράφων και δεδομένων, επιθυμώντας να εξασφαλίσει  την ποιότητα των υπηρεσιών της και την αξιοπιστία σε θέματα διαχείρισης πληροφοριών.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία.

 210 300 70 64

info@isoexperts.gr