Κόστος Πιστοποίησης ISO 9001

Το πρότυπο ISO 9001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο που θέτει τις  κατευθυντήριες γραμμές οργάνωσης ενός οργανισμού σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του με σκοπό την διαρκή βελτίωση του και την παροχή υψηλότερης ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών. Απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες των οργανισμών ανεξάρτητα από το είδος , το μέγεθος και τα περιεχόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες. Αποτελεί τη βάση για όλα τα πρότυπα και πάνω σε αυτό χτίζονται όλα τα υπόλοιπα ISO. Για την πιστοποίηση μιας επιχείρησης με το ΙSO 9001 απαιτείται ο σχεδιασμός μίας μελέτης. Ο σχεδιασμός αυτός περιλαμβάνει:

  • Έντυπα
  • Διαδικασίες
  • Οδηγίες εργασίας

τα οποία καλύπτουν τις απαιτήσεις της επιχείρησης και του προτύπου ISO 9001:2015.

Πόσο κοστίζει η πιστοποίηση iso 9001;

Το κόστος πιστοποίησης ISO 9001:2015 καθώς και της εκπαίδευσης των στελεχών στην εφαρμογή της έχει να κάνει με:

  • το μέγεθος
  • τη δραστηριότητα
  • την ποιότητα της μελέτης

της εκάστοτε επιχείρησης.

Ειδικότερα, η μελέτη είναι πιο οικονομική  για τις εμπορικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις  παροχής υπηρεσιών ενώ η τιμή αυτής αυξάνεται όταν πρόκειται για παραγωγικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις.Αφήστε μια απάντηση