Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΥΑ 1348 ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΝΕΜΟΥΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση 1348 ορίζει τις απαιτήσεις τις οποίες είναι υποχρεωμένες να τηρούν οι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο εμπορίας και διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων .

Η συμμόρφωση σύμφωνα με την ΚΥΑ 1348 είναι υποχρεωτική και η τεκμηρίωση της συμμόρφωσης γίνεται με τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από κοινοποιημένο για τα ιατροτεχνολογικά είδη Φορέα Πιστοποίησης.

Το πρότυπο απευθύνεται σε όλες τις Επιχειρήσεις Εμπορίας & Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων ανεξαρτήτως νομικής μορφής και μεγέθους.

Η επιχείρηση που θα προχωρήσει στην συμμόρφωση με την ΚΥΑ 1348 θα αποκομίσει πολλαπλά οφέλη, μεταξύ των οποίων είναι:

  • Συμμόρφωση με  νομοθετικές απαιτήσεις.
  • Περαιτέρω ικανοποίηση πελατών και ενδιαφερομένων μερών.
  • Φήμη και κύρος για την επιχείρηση.
  • Ασφαλή προϊόντα.
  • Βελτιωμένη ποιότητα υπηρεσιών / προϊόντων.

Το προσωπικό της ISOEXPERTS με γνώμονα την μακρόχρονη εμπειρία έχει αποκτήσει εξειδικευμένη γνώση στον συγκεκριμένο κλάδο.

Η ISOEXPERTS δραστηριοποιείται στον χώρο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η Εταιρεία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα  πρότυπα ISO 9001:2015ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 και ISO 27001:2013 για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης και επεξεργασίας εγγράφων και δεδομένων, επιθυμώντας να εξασφαλίσει  την ποιότητα των υπηρεσιών της και την αξιοπιστία σε θέματα διαχείρισης πληροφοριών.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία.

 210 300 70 64

 info@isoexperts.gr