Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία 2022

Εκστρατεία “Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας 2020-22”  Μειώστε την Καταπόνηση

Κάθε χρόνο τον Οκτώβριο (την 43η ημερολογιακή εβδομάδα), διοργανώνεται η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, μια από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις της εκστρατείας “Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας 2020-22”.

Έτσι και φέτος, την εβδομάδα από 24 έως 28 Οκτωβρίου 2022, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) διοργανώνει, για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Υγείας και Ασφάλειας, εκστρατεία για την μείωση της καταπόνησης. Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, ειδικές κινηματογραφικές προβολές, εκδηλώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνέδρια, εκθέσεις, διαγωνισμοί και εκπαιδευτικές συνεδρίες αποτελούν μερικές μόνο από τις δραστηριότητες που διοργανώνονται για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας.

Το πρόβλημα

Σύμφωνα με την έρευνα του EU-OSHA, ESENER 2019, οι 3 στους 4 συχνότερα αναφερόμενους παράγοντες κινδύνου για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) είναι οι ακόλουθοι κίνδυνοι πρόκλησης Μυοσκελετικών Προβλημάτων (ΜΣΠ):

  • επαναλαμβανόμενες κινήσεις των χεριών ή των βραχιόνων
  • παρατεταμένη καθιστική εργασία
  • άρση ή μεταφορά ατόμων ή μεγάλου βάρους φορτίων

Αντίστοιχα από την έκθεση της Ε.Ε. προέκυψε ότι περίπου 3 στους 5 εργαζόμενους αναφέρουν ότι πάσχουν από ΜΣΠ στην πλάτη, τα άνω άκρα και/ή τα κάτω άκρα.

Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί

Οι ΜΣΠ μπορούν να προληφθούν και να αντιμετωπιστούν. Η εφαρμογή των παρακάτω πρακτικών μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος:

  • Ύπαρξη Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου, η οποία να αναλύει όλους τους εργασιακούς κινδύνους και τα αντίστοιχα μέτρα πρόληψης, ανάλογα με το βαθμό πιθανότητας και σοβαρότητας τους.
  • Συμμετοχή του προσωπικού σε θέματα που αφορούν την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία τους με τη διαδικασία της διαβούλευσης. Οι εργαζόμενοι πρέπει να συμβάλουν στον εντοπισμό των παραγόντων που μπορούν να προκαλέσουν ΜΣΠ και στον σχεδιασμό των αναγκαίων μέτρων πρόληψης.
  • Εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001  Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει πολιτικές και διαδικασίες, οι οποίες θα καθορίζουν πώς θα αξιολογούνται και θα αντιμετωπίζονται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι για την υγεία και ασφάλεια

H ISO EXPERTS υποστηρίζει την εκστρατεία του EU-OHSA «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας — Μειώστε την Καταπόνηση», με στοχευμένες υπηρεσίες στις επιχειρήσεις:

  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας για την Επιχείρησή σας. Ένα Σύστημα Διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 45001:2018 διαμορφώνει την πολιτική Υ&Α της επιχείρησης, διευκολύνει τη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με την επιχειρηματική της δραστηριότητα και οργανώνει τις δραστηριότητες της επιχείρησης στην κατεύθυνση της συνεχούς βελτίωσης των συνθηκών Υ&Α.
  • Υπηρεσίες εκπαίδευσης σε επιχειρήσεις και διεξαγωγή ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει, στα πλαίσια του σχεδιασμού και ανάπτυξης του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας, την συνολική εκπαίδευση του προσωπικού σας. (αναλυτική επεξήγηση των απαιτήσεων του προτύπου ISO 45001:2018, οδηγίες εργασίας, ενημέρωση σχετικά με τη νομοθεσία κ.λπ.)


Αφήστε μια απάντηση