ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ, ΕΙΚΟΝΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ

Σε αρκετούς οργανισμούς η συνεχής λειτουργία ενός οργανισμού κρίνεται μεγίστης σημασίας ακόμα και κάτω από συνθήκες μη αναμενόμενες και έκτακτες καταστάσεις.

Η απόδειξη των παραπάνω επιτυγχάνεται με την πιστοποίηση ISO 22301:2012.

Το ISO 22301:2012 είναι το διεθνές πρότυπο για την επιχειρησιακή συνέχεια (Business Continuity Management System). Το πρότυπο περιγράφει την ικανότητα ενός οργανισμού να αντεπεξέλθει σε ενδεχόμενες απειλές, έκτακτες καταστάσεις και μη αναμενόμενες συνθήκες, συνεχίζοντας την παροχή των υπηρεσιών ή των προϊόντων του σε αποδεκτά και προσυμφωνημένα επίπεδα.

Το πρότυπο ISO 22301:2012 απευθύνεται σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς που επιθυμούν να αναπτύξουν νέες μεθόδους και πρακτικές για τη διαχείριση  έκτακτων και μη αναμενόμενων  καταστάσεων, εξασφαλίζοντας τη συνεχή λειτουργίας τους και διασφαλίζοντας μια κατάσταση ετοιμότητας και ελέγχου.

Η επιχείρηση που θα προχωρήσει στην εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης ISO 22301:2012, θα αποκομίσει πολλαπλά οφέλη, μεταξύ των οποίων είναι:

  • Εταιρική αξία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά.
  • Ανάδειξη εικόνας ευθύνης και ασφάλειας.
  • Το πιστοποιητικό ISO 22301:2012 έχει διεθνή αναγνωρισιμότητα και ισχύ.
  • Απόδειξη ικανότητας συνέχειας λειτουργίας και αντιμετώπισης έκτακτων και μη αναμενόμενων  καταστάσεων.
  • Συνεχής Βελτίωση.
  • Αναγνώριση των κρίσιμων επιχειρησιακών δραστηριοτήτων του οργανισμού και της επίπτωσης σε αυτόν από τη διακοπή τους.
  • Ελαχιστοποίηση ρίσκου διακοπών που πιθανόν να επηρεάσουν τη λειτουργία ολόκληρου του οργανισμού.

Το προσωπικό της ISOEXPERTS με γνώμονα την μακρόχρονη εμπειρία έχει αποκτήσει εξειδικευμένη γνώση στην ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Επιχειρησιακής Συνέχειας κατά το πρότυπο ISO 22301:2012.

Η ISOEXPERTS δραστηριοποιείται στον χώρο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα  πρότυπα ISO 9001:2015ISO 14001:2015 , OHSAS 18001:2007 και ISO 27001:2013 για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης και επεξεργασίας εγγράφων και δεδομένων, επιθυμώντας να εξασφαλίσει  την ποιότητα των υπηρεσιών της και την αξιοπιστία σε θέματα διαχείρισης πληροφοριών.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία.

 210 300 70 64

 info@isoexperts.gr