ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO

Το προσωπικό της ISOEXPERTS με γνώμονα την μακρόχρονη εμπειρία έχει αποκτήσει εξειδικευμένη γνώση στην επίβλεψη εφαρμογής των συστημάτων ISO και δύναται να αναλάβει την ετήσια υποστήριξη όλων των συστημάτων διαχείρισης που εφαρμόζει μια επιχείρηση.

Η υποστήριξη πραγματοποιείται είτε σε ετήσια βάση ή σε συχνότητα που επιθυμεί ο πελάτης, ανάλογα με τα συστήματα που εφαρμόζονται.

Η ISOEXPERTS δύναται να διενεργεί εσωτερικές επιθεωρήσεις και μετά την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης για την διασφάλιση της ορθής εφαρμογής του και συνεχούς βελτίωσης του, πάντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη.

Η ISOEXPERTS δραστηριοποιείται στον χώρο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα  πρότυπα ISO 9001:2015ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 και ISO 27001:2013 για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης και επεξεργασίας εγγράφων και δεδομένων, επιθυμώντας να εξασφαλίσει  την ποιότητα των υπηρεσιών της και την αξιοπιστία σε θέματα διαχείρισης πληροφοριών.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία.

 210 300 70 64

 info@isoexperts.gr