ISO 19650-2

Τι είναι:

Η πιστοποίηση ISO 19650-2 αφορά τη διαχείριση των πληροφοριών για έργα κατασκευής και μηχανολογίας, με έμφαση στη χρήση του Building Information Modeling (BIM).
Το ISO 19650-2 είναι μέρος της σειράς προτύπων ISO 19650, η οποία αφορά τη διαχείριση πληροφοριών μέσω του BIM κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός έργου κατασκευής. Συγκεκριμένα, το ISO 19650-2 επικεντρώνεται στη διαχείριση πληροφοριών κατά τη φάση των έργων, δηλαδή κατά τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την παράδοση του έργου.

Πλεονεκτήματα ISO 19650-2
 • Βελτιωμένη Συνεργασία: Ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών μέσω της χρήσης κοινών προτύπων και διαδικασιών.
 • Μείωση Κόστους: Μειώνει τα κόστη και τον χρόνο υλοποίησης του έργου μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης πληροφοριών.
 • Αυξημένη Αξιοπιστία: Διασφαλίζει την ακρίβεια και την αξιοπιστία των πληροφοριών, μειώνοντας τα λάθη και τις ασάφειες.
 • Συμμόρφωση με Κανονισμούς: Εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τους τοπικούς και διεθνείς κανονισμούς και πρότυπα.
 • Διαχείριση Κινδύνων: Βελτιώνει τη διαχείριση των κινδύνων μέσω της σαφούς και διαφανούς διαχείρισης πληροφοριών.
Βασικές Αρχές του ISO 19650-2
 1. Οργανωτική Διαχείριση Πληροφοριών
 • Δομημένη προσέγγιση στη διαχείριση των πληροφοριών.
 • Καθορισμός ρόλων και ευθυνών για την αποτελεσματική διαχείριση των πληροφοριών.
 • Διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του έργου και των πελατών.

 

 1. Σχεδιασμός Πληροφοριών
 • Δημιουργία σαφούς πλάνου για τη διαχείριση των πληροφοριών κατά τη διάρκεια του έργου.
 • Προσδιορισμός των αναγκών πληροφόρησης των ενδιαφερόμενων μερών.
 • Ανάπτυξη στρατηγικών για την απόκτηση, την επεξεργασία και την παράδοση των πληροφοριών.

 

 1. Διαδικασίες Διαχείρισης Πληροφοριών
 • Καθορισμός διαδικασιών για την καταγραφή, την αποθήκευση και τη διάθεση των πληροφοριών.
 • Διασφάλιση της ακρίβειας, της πληρότητας και της συνέπειας των πληροφοριών.
 • Παρακολούθηση και αναθεώρηση των διαδικασιών διαχείρισης πληροφοριών.

 

 1. Εργαλεία και Τεχνολογίες
 • Χρήση κατάλληλων εργαλείων και τεχνολογιών για την υποστήριξη της διαχείρισης των πληροφοριών.
 • Εφαρμογή συστημάτων BIM για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών.

 

 1. Ασφάλεια και Προστασία Πληροφοριών
 • Προστασία των πληροφοριών από απώλειες, διαρροές ή παραποιήσεις.
 • Διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των πληροφοριών
Μεθοδολογία εγκατάστασης και εφαρμογής ISO 19650-2

Η εγκατάσταση και εφαρμογή του προτύπου ISO 19650-2 για τη διαχείριση των πληροφοριών κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός έργου κατασκευής μέσω του Building Information Modeling (BIM) απαιτεί μια δομημένη και συστηματική προσέγγιση. Παρακάτω περιγράφονται τα βήματα για την επιτυχή εγκατάσταση και εφαρμογή του προτύπου.

Βήματα Εγκατάστασης και Εφαρμογής του ISO 19650-2

 1. Δέσμευση της Διοίκησης

Η δέσμευση της διοίκησης είναι κρίσιμη για την επιτυχία της εφαρμογής του προτύπου. Αυτό περιλαμβάνει:

 • Δέσμευση στην υιοθέτηση των αρχών και των πρακτικών του ISO 19650-2.
 • Παροχή των απαραίτητων πόρων και υποστήριξης για την εφαρμογή.
 • Ορισμός ενός υπεύθυνου ατόμου ή ομάδας για την καθοδήγηση της διαδικασίας.

 

 1. Καθορισμός Ρόλων και Ευθυνών

Καθορισμός σαφών ρόλων και ευθυνών για τη διαχείριση των πληροφοριών του έργου. Αυτό περιλαμβάνει:

 • Καθορισμός του Υπεύθυνου Διαχείρισης Πληροφοριών (Information Manager).
 • Διανομή ρόλων και ευθυνών σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του έργου.

 

 1. Αξιολόγηση της Υφιστάμενης Κατάστασης (Gap Analysis)

Διενέργεια μιας αρχικής αξιολόγησης για να προσδιοριστούν τα κενά μεταξύ των τρεχουσών πρακτικών και των απαιτήσεων του ISO 19650-2. Αυτό βοηθά στον εντοπισμό των περιοχών που χρειάζονται βελτίωση.

 1. Ανάπτυξη Πολιτικών και Διαδικασιών Διαχείρισης Πληροφοριών

Βασισμένη στα αποτελέσματα της αξιολόγησης των κενών, η επιχείρηση πρέπει να:

 • Αναπτύξει ή να επικαιροποιήσει πολιτικές και διαδικασίες για τη διαχείριση των πληροφοριών.
 • Εξασφαλίσει ότι οι πολιτικές και οι διαδικασίες αυτές είναι κατανοητές και εφαρμόσιμες από όλους τους συμμετέχοντες στο έργο.

 

 1. Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση

Εκπαίδευση όλων των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τις αρχές και τις απαιτήσεις του ISO 19650-2. Η εκπαίδευση πρέπει να περιλαμβάνει:

 • Τις νέες ή τροποποιημένες πολιτικές και διαδικασίες.
 • Τα εργαλεία και τις τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση των πληροφοριών.

 

 1. Εγκατάσταση Εργαλείων και Τεχνολογιών BIM

Επιλογή και εγκατάσταση κατάλληλων εργαλείων και τεχνολογιών για την υποστήριξη της διαχείρισης πληροφοριών BIM. Αυτό περιλαμβάνει:

 • Λογισμικό BIM για τη δημιουργία και διαχείριση μοντέλων.
 • Συστήματα για την αποθήκευση, την κοινή χρήση και την προστασία των πληροφοριών.

 

 1. Εφαρμογή των Πολιτικών και Διαδικασιών

Εφαρμογή των νέων ή τροποποιημένων πολιτικών και διαδικασιών διαχείρισης πληροφοριών. Αυτό περιλαμβάνει:

 • Την ενσωμάτωση των διαδικασιών αυτών στις καθημερινές πρακτικές του έργου.
 • Την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις διαδικασίες.

 

 1. Εσωτερικοί Έλεγχοι (Internal Audits)

Διενέργεια τακτικών εσωτερικών ελέγχων για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με το πρότυπο ISO 19650-2. Οι έλεγχοι αυτοί βοηθούν στον:

 • Εντοπισμό προβλημάτων και την άμεση λήψη διορθωτικών μέτρων.
 • Διασφάλιση της συνεχούς βελτίωσης των διαδικασιών διαχείρισης πληροφοριών.

 

 

 1. Ανασκόπηση από τη Διοίκηση (Management Review)

Τακτική ανασκόπηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης πληροφοριών από την ανώτατη διοίκηση. Η ανασκόπηση αυτή περιλαμβάνει:

 • Την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των εσωτερικών ελέγχων.
 • Την εξέταση των αναφορών μη συμμόρφωσης και των διορθωτικών ενεργειών.
 • Τον καθορισμό στόχων και προγραμμάτων βελτίωσης.

 

 1. Προετοιμασία για Εξωτερικό Έλεγχο και Πιστοποίηση

Όταν η επιχείρηση έχει εφαρμόσει πλήρως τις απαιτήσεις του ISO 19650-2 και έχει επιτύχει ικανοποιητικά αποτελέσματα από τους εσωτερικούς ελέγχους, μπορεί να προετοιμαστεί για τον εξωτερικό έλεγχο και την πιστοποίηση από έναν ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης.

Συμπέρασμα

Η εγκατάσταση και εφαρμογή του προτύπου ISO 19650-2 απαιτεί συντονισμένες προσπάθειες από όλη την επιχείρηση και συνεχή δέσμευση στη διαχείριση των πληροφοριών μέσω BIM. Με την πιστοποίηση ISO 19650-2, η επιχείρηση μπορεί να βελτιώσει την αποδοτικότητα, την ποιότητα των έργων και να διασφαλίσει την επιτυχή ολοκλήρωση των έργων μέσω της βέλτιστης διαχείρισης των πληροφοριών.

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα

  Ενδιαφέρομαι για